Goede Doelen

Jaarlijks wordt door de stichting

aan goede doelen geschonken

een bedrag van €  7500,=.

Een commissie selecteert de

ingezonden verzoeken, welke voldoen

aan vooraf bekende eisen.

 

Lees meer >

Aanbieding van de maand

36

Mededelingen

Wij zijn gesloten op

 

Vakantie: Maandag 10 t/m Zaterdag 22 augustus

Wij wensen iedereen een prettige vakantie