Goede Doelen

Jaarlijks wordt door de stichting

aan goede doelen geschonken

een bedrag van €  10.000,=.

Een commissie selecteert de

ingezonden verzoeken, welke voldoen

aan vooraf bekende eisen.

 

Lees meer >

Aanbieding van de maand

36

Mededelingen

Op koningsdag

woensdag 27 april

zijn wij gesloten