• 0049.jpg
  • 2008--2-030.jpg
  • 20120504_091348.jpg
  • slide1.jpg

Actie van de maand

Kringloop winkel d'n einder moet ruimte maken. Daarom geven we de HELE MAAND JUNI 50 % korting.
(ook op de reeds afgeprijsde artikelen)

Lees meer... 

Vacatures

Bij d'n einder hebben we verschillende vacatures.
Zo zijn we op zoek naar een GASTVROUW en een CHAUFFEUR.

Lees meer...

Fortuinweek

In het najaar van 2016 hebben we weer onze fortuinweek. Bepaal door middel van het draaien aan ons RAD van FORTUIN uw eigen korting.

Lees meer...

Goede Doelen

Jaarlijks kunnen vrijwilligers van d'n einder en andere geïnteresseerden 'goede doelen' insturen, die een bijdrage ontvangen uit de opbrensten van de Stichting.

Lees meer...

Home

De Stichting d’n einder is gestart in 1998 onder de vleugels van de BWI (Brede WelzijnsInstelling) en is in 2002 verder gegaan als zelfstandige stichting. Zij is opgericht voor en door mensen die het prettig vinden elkaar te ontmoeten en iets voor elkaar te betekenen.

In de statuten van de stichting is de doelstelling als volgt omschreven:
1. a.  het bieden van mogelijkheden tot ontmoeting door middel van het scheppen van voorwaarden voor activiteiten en het verlenen van diensten;    
    b.  het ondersteunen van maatschappelijke projecten voor zover er opbrengsten zijn  die uitgaan boven de voor het onder a. vermelde doel benodigde middelen;    
    c.  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de  ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
2.     De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het in stand  houden van ontmoetingsruimten, hobbyruimten, een kringloopcentrum en een  afdeling voor kopie en printwerk.  
De naam d’n einder is bewust gekozen. Voor mensen die, om welke reden dan ook, niet meer aan het arbeidsproces kunnen deelnemen, biedt onze organisatie mogelijk weer een nieuwe “einder” oftewel “horizon”!
Iedereen die graag een deel van zijn/haar vrije tijd bij ons wil doorbrengen, is van harte welkom. Door de inzet van ruim 100 vrijwilligers worden de sociale contacten tussen mensen bevorderd en wordt door alle vrijwilligers een wezenlijke bijdrage aan het milieu geleverd.